شناخت انواع پوست

قدم اول برای مراقبت از پوست و انجام فیشیال شناخت نوع پوست می باشد.هر نوع پوست ویژگی خاص خود را جهت معالجه دارد. یک بیوتی…